Serdecznie witamy na stronie naszej firmy

Dodaj do ulubionych

Ośrodek Pomiarów i Automatyki
Sp.z o.o.

ul. Beethovena 19
58-300 Wałbrzych

tel. / fax (74) 843 45 42
                (74) 846 48 00
                  (74) 842 23 29
                    (74) 666 36 00
                      (74) 666 36 01

e-mail: opa@opa.com.pl

NIP: 886-00-00-831
Regon: 890010390
PKD 4321Z

Dane rejestrowe:
Krajowy Rejestr Sądowy
Nr 0000044795
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS

ul.Poznańska 16
53-630 WrocławCopyright © 2009 - 2015
OPA Sp. Z o.o.

Projekt i wykonanie:
kompromix.pl - strony www

O NAS

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Sp. z o.o. jest kontynuatorem tradycji Ośrodka Pomiarów i Automatyki działającego w branży górniczej na terenie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego od lat sześćdziesiątych XX wieku. W obecnej formie organizacyjnej ośrodek działa od października 1991r. wykonując usługi głównie dla wałbrzyskich kopalni węgla kamiennego i zakładów związanych z górnictwem. Po likwidacji kopalni firma rozpoczęła zdobywanie nowych rynków zbytu na swoje usługi, wykonując prace montażowe oraz badania specjalistyczne i analizy techniczne dla przedsiębiorstw i instytucji na terenie całej Polski.

Dysponujemy różnej wielkości środkami transportu, które umożliwiają sprawne przemieszczanie i docieranie do zleceniodawców.

W siedzibie posiadamy laboratorium wysokich napięć, które umożliwia badanie dielektrycznego sprzętu ochronnego.

Obecnie działalność usługowa obejmuje dwie główne gałęzie: prace montażowe oraz pomiary i badania instalacji elektroenergetycznych.

Podstawą naszej działalności jest wykonawstwo różnego rodzaju instalacji elektrycznych dla energetyki, przemysłu i budownictwa, a w szczególności projektowanie, montaż, rozruch, badania i pomiary, opinie i orzeczenia oraz dokumentacje, instrukcje z zakresu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, w tym również średniego i wysokiego napięcia.

Oprócz prac montażowych wykonujemy różnego rodzaju pomiary i badania, a w szczególności:
- badania środków ochrony przeciwporażeniowej (samoczynne wyłączenie zasilania i zerowanie, rezystancja uziemień, stan izolacji...),
- pomiary instalacji odgromowych,
- okresowe i pomontażowe prace pomiarowe przy urządzeniach NN i SN,
- okresowe kontrole urządzeń budowy w strefach zagrożonych wybuchem,
- okresowe badania sprzętu dielektrycznego,
- badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.