Ośrodek Pomiarów i Automatyki

istniejemy od 1991 roku!

Badania i pomiary urządzeń i sieci elektroenergetycznych

Badania i pomiary wykonywane są przy użyciu sprzętu spełniającego wymagania przepisów, posiadającego o ile jest to konieczne aktualne świadectwa wzorcowania lub sprawdzenia, przy zastosowaniu metod zgodnych z przepisami oraz obowiązującymi zaleceniami.

Do opracowywania wyników pomiarów wykorzystywane są nowoczesne techniki komputerowe i oprogramowanie pozwalające na skrócenie czasu realizacji zleceń.

Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra techniczna o dużym doświadczeniu zawodowym, wykorzystuje najnowsze techniki badawcze, zapewniając wysoką jakość wykonywanych usług.

Prace montażowe Prace montażowe Prace montażowe

Ośrodek Pomiarów i Automatyki wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami pomiary i badania, przeprowadza naprawy i regulację obwodów głównych i pomocniczych urządzeń elektroenergetycznych.

Obwody pomocnicze to urządzenia i układy pełniące funkcję sterowania, kontroli, pomiarów, blokad, automatyki i zabezpieczeń.

Okresowe badania i pomiary oceniające stan techniczny urządzeń oraz jego obwodów głównych i pomocniczych decydują o ich bezawaryjnej pracy, a tym samym o niezawodności zasilania wpływając na bezpieczeństwo pracy i efekty produkcyjne.

OPA Wałbrzych od ponad 40 lat wykonuje badania pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych bez ograniczenia wysokości napięcia.

Wykonujemy:

- pomontażowe badania odbiorcze przy przyjmowaniu urządzeń do eksploatacji,
- okresowe badania w czasie eksploatacji urządzeń,
- badania poawaryjne.

W szczególności nasza oferta zawiera:

Badania i przeglądy urządzeń głównych takich jak:
- transformatory
- wyłączniki
- odłączniki
- przekładniki prądowe i napięciowe
- baterie kondensatorów.

Badania i przeglądy układów oraz urządzeń elektroenergetycznych automatyki zabezpieczeniowej pracujących w sieciach niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Rozruchy, odbiory techniczne oraz okresowe badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych i zabezpieczeń w rozdzielniach wysokiego napięcia.

Badania okresowe dielektrycznego sprzętu ochronnego:
- drążki izolacyjne, kleszcze,
- wskaźniki napięcia,
- kalosze, półbuty i rękawice dielektryczne,
- chodniki dielektryczne.

Badania i pomiary baterii akumulatorów stacyjnych.

Dokonywanie zmian w układach głównych i pomocniczych urządzeń w tym zmian doprowadzających do zgodności z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów.

Dobór montaż i badania układów i urządzeń zabezpieczeń ziemnozwarciowych.

Opracowywanie pomontażowych dokumentacji technicznych obwodów głównych i pomocniczych, w tym obwodów zabezpieczeń elektroenergetycznych, sterowania, sygnalizacji, pomiarów i blokad w polach i rozdzielniach niskiego i wysokiego napięcia.

Opracowywanie instrukcji eksploatacji grup urządzeń i sieci elektroenergetycznych.