Ośrodek Pomiarów i Automatyki

istniejemy od 1991 roku!

O Nas

O Nas

Ośrodek Pomiarów i Automatyki Sp. z o.o. jest kontynuatorem tradycji Ośrodka Pomiarów i Automatyki działającego w branży górniczej na terenie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego od lat sześćdziesiątych XX wieku.

W obecnej formie organizacyjnej ośrodek działa od października 1991r. wykonując usługi głównie dla wałbrzyskich kopalni węgla kamiennego i zakładów związanych z górnictwem.

Po likwidacji kopalni firma rozpoczęła zdobywanie nowych rynków zbytu na swoje usługi, wykonując prace montażowe oraz badania specjalistyczne i analizy techniczne dla przedsiębiorstw i instytucji
na terenie całej Polski.

Dysponujemy różnej wielkości środkami transportu, które umożliwiają sprawne przemieszczanie i docieranie do zleceniodawców.

W siedzibie posiadamy laboratorium wysokich napięć, które umożliwia badanie dielektrycznego sprzętu ochronnego.

Obecnie działalność usługowa obejmuje dwie główne gałęzie: prace montażowe oraz pomiary i badania instalacji elektroenergetycznych.

Podstawą naszej działalności jest wykonawstwo różnego rodzaju instalacji elektrycznych dla energetyki, przemysłu i budownictwa, a w szczególności projektowanie, montaż, rozruch, badania i pomiary, opinie i orzeczenia oraz dokumentacje, instrukcje z zakresu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, w tym również średniego i wysokiego napięcia.

Oprócz prac montażowych wykonujemy różnego rodzaju pomiary i badania, a w szczególności:

  • badanie środków ochrony przeciwporażeniowej (samoczynne wyłączenie zasilania – zerowanie, rezystancja uziemień, stan izolacji...),
  • pomiary instalacji odgromowych,
  • okresowe i pomontażowe prace pomiarowe przy urządzeniach NN i SN,
  • okresowe kontrole urządzeń budowy w strefach zagrożonych wybuchem,
  • okresowe badania sprzętu dielektrycznego,
  • badanie natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.


O Nas