Ośrodek Pomiarów i Automatyki

istniejemy od 1991 roku!

Prace montażowe

Wykonujemy montaże i prace rozruchowe instalacji i urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia, w tym automatyki, kontroli i pomiarów dla przemysłu i budownictwa.

Prace montażowe Prace montażowe Prace montażowe

Wykonujemy między innymi:

- dla obiektów energetyki i układów zasilania w zakładach przemysłowych:

1. Montaż pól wysokiego napięcia wraz z układami sterowania, zabezpieczeń i kontroli,
2. Modernizacja pól średniego i wysokiego napięcia, w tym zmiany układów zabezpieczeń,
3. Montaż urządzeń elektroenergetycznych,
4. Rozruch i pomontażowe badania odbiorcze urządzeń elektrycznych oraz grup urządzeń,

- dla zakładów przemysłowych (budownictwo przemysłowe):

1. Montaż instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych,
2. Montaż instalacji i urządzeń linii technologicznych,
3. Montaż urządzeń i obwodów automatyki, pomiarów i kontroli procesów przemysłowych,
4. Montaż systemów przesyłu danych BUS (Profi-BUS, ASI-BUS itp.)
5. Rozruch i pomontażowe badania odbiorcze wyżej wymienionych instalacji, obwodów i urządzeń.

- w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych:

1. Montaż instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych,
2. Montaż instalacji przeciwpożarowych i alarmowych,
3. Pomontażowe badania odbiorcze.

- w budownictwie mieszkalnym:

1. Montaż instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych,
2. Pomontażowe badania odbiorcze.

- w innych obiektach przemysłowych jak: kotłownie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, itp.:

1. Montaż, rozruch i badania urządzeń elektrycznych i sieci w zależności od zakresu prac.

- inne prace:

1. Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia z obwodami oświetleniowymi, siłowymi, automatyki, sterowania i kontroli,
2. Montaż instalacji przeciwpożarowych,
3. Inne zlecone prace montażowe z zakresu elektroenergetyki.